Close

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA, ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE ja KÜPSISED

Antud kliendiandmete töötlemise põhimõtted juhinduvad isikuandmete kaitse seadusest ja sätestavad kennel Maleficent ja veebilehe (aadressil www.maleficent.ee) külastajate (edaspidi Kliendid) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

Veebilehe MALEFICENT isikuandmete vastutav töötleja on kennel Maleficent asukohaga Lääne-Harju vald, Niitvälja küla, 76624

agle@maleficent.ee

Mis on isikuandmed ja milleks me neid kogume

Isikuandmete all mõeldakse teavet, mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks, temaga kontakti loomiseks või tema asukoha kindlaksmääramiseks üksi või kombineerituna teiste hõlpsalt juurdepääsetavate allikatega.

  1. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

− Isikuandmeid kasutatakse külastajate ajaloo haldamiseks

− Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, s.h Tarbijakaitseamet.

      2. Turvalisus ja andmetele ligipääs

− Juurdepääs isikuandmetele on ainul kennel Maleficent omanikul, Agle Oissar

      3. Teie nõusolek ja õigused

Aktsepteerides veebilehe küpsiseid, annate kinnituse, et olete tutvunud meie Privaatsuspoliitikaga ja nõustute sellega. Sellega annate meile õiguse koguda, talletada, süstematiseerida, kasutada ja töödelda antud Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärkidel kõiki siin nimetatud ja teie poolt selle veebilehe kasutamisel meile edastatavaid isikuandmeid.

Teil on õigus esitada kirjalik päring (e-posti teel), kui soovite teada millistest allikatest ja milliseid teie isikuandmeid on kennel Maleficent  kogunud, millistel eesmärkidel neid töödeldakse ja millistele andmesaajatele edastatakse. Päringule vastame Eesti õigusaktides ettenähtud korras. Me püüame vastata teie päringule võimalikult kiiresti, üldjuhul 30-ne päeva jooksul pärast teie päringu kättesaamist. Vastus teie päringule saadetakse teie märgitud e-posti aadressile. Vältimaks isikuandmete väärkasutamist palume allkirjastada oma taotlus digitaalselt. Allkirjastamata (tuvastamata) päringuid ei menetleta. Päring oma isikuandmete töötlemise kohta palume saata kennel Maleficent e-posti: agle@maleficent.ee

     4. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, nõuda enda andmete töötlemistegevuste (välja arvatud säilitamine) peatamist, kui andmeid töödeldakse antud privaatsuspoliitika tingimustest kinni pidamata, esitades meile kirjaliku digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti teel, aadressil agle@maleficent.ee. Teie kirjaliku taotluse alusel võidakse eemaldada kogu teie isiklik informatsioon. Digitaalselt allkirjastamata taotlusi ei menetleta.

       5. Mis on küpsised ja milleks me neid kasutame

Küpsised sisaldavad infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale ning mille veebilehitseja salvestab.

Kennel Maleficent veebilehe kasutuse analüüsiks kasutame Google Analytics’t  ja teisi samalaadseid vahendeid. Need vahendid genereerivad statistilist ja muud informatsiooni veebilehe kasutamise kohta küpsiste abil, mis on salvestatavad külastajate arvutitesse. Veebilehe külastuste kohta kogutud informatsioon on kasutatav aruannete loomiseks veebikasutuse kohta. Seda informatsiooni säilitab Google või muu vastav teenuseosutaja. Küpsiseid kasutame ka sinu kui varasema veebilehe külastaja äratundmiseks.

  • Hädavajalikud/kohustuslikud küpsised – need küpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumise ja selle elementide kasutamise võimaldamiseks, näiteks veebilehe turvalistele aladele juurde pääsemiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole teie nõutud teenuseid võimalik pakkuda. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet;
  • Toimivusküpsised – need küpsised koguvad teavet külastajate veebilehe kasutamise viiside kohta, näiteks milliseid lehti külastajad kõige sagedamini külastavad ning kas veebilehed annavad neile veateateid. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet. Kogu nende kogutav teave on agregaatteave ning sellisena anonüümne. Seda kasutatakse ainult veebilehe töö parandamiseks;
  • Funktsionaalsusküpsised – need küpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta teie tehtud valikuid (nagu kasutajanimi, keel või piirkond, kus asute) ning pakkuda selle toel parandatud ja isikupärastatud funktsioone. Näiteks võib veebileht teile näidata kohalikku ilmateadet või liiklusuudiseid, salvestades selleks küpsises andmed piirkonna kohta, kus parasjagu asute. Funktsionaalsusküpsiseid võib kasutada ka selleks, et meelde jätta teksti suuruse, kirjatüübi ja veebilehtede muude kohandatavate elementide muudatusi. Neid võidakse kasutada ka teie palutud teenuste pakkumiseks, nagu video vaatamine või blogipostituse kommenteerimine. Küpsiste kogutav informatsioon võib olla anonüümne ning küpsised ei ole võimelised jälgima teiste veebilehtede lehitsemist;

Rohkem informatsiooni veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate www.aki.ee/et/kupsised.

Enamik veebilehitsejatest võimaldavad tagasi lükata kõiki küpsiseid, mõned veebilehitsejad võimaldavad tagasi lükata vaid kolmandate isikute küpsiseid. Sõltuvalt teie veebilehitsejast saate seega lükata tagasi osa või kõik küpsised.

Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega ja/või soovite juba antud nõusolekut tühistada teavitage meid meid sellest e-posti teel: agle@maleficent.ee

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel: agle@maleficant.ee

        6. Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel: Agle Oissar, agle@maleficent.ee

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

        7. Privaatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus igal ajal uuendada või muuta privaatsuspoliitikat. Uuendatud privaatsuspoliitika jõustub alates selle avaldamisest kennel Maleficent veebilehel.